Çal Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Çal Ziraat Odası > Mevzuat

Mevzuat

  • Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik
  • Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerine destekleme ödemesi yapılması hakkında tebliğ 
  • Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri uygulama esaslar